zachmurzenie umiarkowane
15°
12°
niedziela
Reklama
III Ogólnopolski Konkurs Wokalny “Wiosna z przebojami”
02 marca 2020 r. | 11:53
0

Dom Kultury w Koniecpolu zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym "Wiosna z przebojami". Konkurs odbędzie się już we wtorek 10 marca. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Ryszard Suliga.

Cele konkursu:
1. Promowanie muzycznie utalentowanej młodzieży, zachęcanie jej do twórczego działania w zakresie muzyki oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
2. Propagowanie wśród młodego pokolenia twórczości wybitnych polskich twórców muzyki rozrywkowej oraz ich niezapomnianych przebojów.
3. Prezentacja oraz promocja wykonawców amatorów.

Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku szkolnym, uczniowie Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie soliści i solistki, występujący a capella lub przy dowolnym akompaniamencie muzycznym. Każda placówka może wystawić dowolną liczbę uczestników w poszczególnych kategoriach. Uczestnikowi niepełnoletniemu musi towarzyszyć opiekun przez cały okres trwania konkursu.

Jury konkursowe:
Magdalena Syposz - wokalistka, pedagog, absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach
Karolina Mrugalska - instruktor ds. muzyki Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
Maciej Piątek-Czarnecki – trębacz, dyrygent, pedagog, koncertujący muzyk

Ocenie jury podlegać będzie:
1. dobór repertuaru,
2. interpretacja i wykonanie wybranego utworu,
3. muzykalność, warunki głosowe uczestnika, ruch sceniczny,
4. oryginalność i sposób wykonania, oddanie nastroju piosenki,
5. ogólne wrażenia artystyczne.

Regulamin konkursu określa zasady konkursu pod nazwą „Wiosna z przebojami Zbigniewa Wodeckiego”:

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Koniecpolu.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.koniecpol.pl w zakładce Domu Kultury oraz na facebooku Domu Kultury w Koniecpolu.
3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci i młodzieży, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywać się będzie corocznie. W każdym kolejnym roku będą wykonywane utwory innego polskiego artysty.
5. Zgłoszeń należy dokonać do 05.03.2020 (zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą przyjmowane)
6. Przesłuchania wykonawców odbędą się 10.03.2020
7. Ramowy program konkursu zostanie ogłoszony po upływie terminu składania zgłoszeń na facebooku Domu Kultury w Koniecpolu oraz www.koniecpol.pl w zakładce Dom Kultury.
8. Na konkurs uczestnicy przybywają na własny koszt.
9. Konkurs odbywa się dwuetapowo: eliminacje i koncert laureatów.
10. Etap pierwszy – Eliminacje, obędzie się 10.03.2020 w Centrum Społeczno -
Kulturalnym w Koniecpolu przy ulicy Szkolnej 1 od godziny 09:00
11. Etap drugi – Koncert Laureatów – odbędzie się w Centrum Społeczno - Kulturalnym w Koniecpolu przy ulicy Szkolnej 1, 22 marca 2020 roku o godzinie 17:00.
12. Uczestnik / Wykonawca – to osoba wykonująca wokalnie, solo utwór muzyczny a capella bądź przy akompaniamencie. Oceniani będą wyłącznie soliści.
13. Uczestnik eliminacji prezentuje jeden dowolnie wybrany utwór z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego
14. Soliści nie mogą prezentować utworów z którymi zwyciężyli w innych konkursach w ciągu ostatnich dwóch lat.
15. Prezentacje odbywać się będą z podziałem na 3 kategorie wiekowe:
- uczestnicy w wieku 7 - 10
- uczestnicy w wieku 11 - 14
- uczestnicy w wieku 15 - 19
16. Po zakończeniu eliminacji jury dokona oceny wszystkich występujących uczestników oraz wyłoni laureatów konkursu, o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
17. Wyniki Konkursu oraz lista laureatów opublikowane będą na stronie internetowej www.koniecpol.pl w zakładce Domu Kultury oraz na facebooku Domu Kultury w Koniecpolu.
18. Zdobywcy czołowych miejsc z każdej z kategorii wiekowej zdobywają tytuł Laureata III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wiosna z przebojami Zbigniewa Wodeckiego” ponadto zostają zaproszeni do Koncertu Laureatów oraz ceremonii wręczenia nagród.

Nagrody:
Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Bank BNP PARIBAS oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Jury Konkursowe przyzna nagrody za zajęcie I, II, III miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

Pozostałe postanowienia:
Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy, mikrofony, możliwość odtworzenia podkładu. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie pokryć koszty dojazdu, podczas trwania całego konkursu.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie ich występów, oraz na publikację zarejestrowanych w ten sposób materiałów na zasadach określonych przez Organizatora.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r . Nr 133, poz 833 z późn. zm.) w celach związanych z Konkursem).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *