zachmurzenie duże
20°
19°
sobota
Reklama
fot. Śląskie
Umowa na dofinansowanie w ramach „Inicjatywy Sołeckiej” podpisana!
26 lipca 2019 r. | 08:49
0

1,18 mln zł trafi do 22 gmin z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. W uroczystym podpisaniu umów z gminami z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego, które odbywało się w starostwie powiatowym w Częstochowie, uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Bardzo nas cieszy zainteresowanie konkursem. Chcemy te środki kierować bezpośrednio do ludzi, bo to sołtysi najlepiej wiedzą, czego potrzebują mieszkańcy. Dużym zainteresowaniem w skali regionu cieszą się wnioski związane z aktywnością: place zabaw, siłownie, ale również chodniki, miejsca postojowe, czy zakupy strojów dla zespołów ludowych. To są środki służące mieszkańcom i to oni decydują, na co je przeznaczyć” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Gmina otrzymała pieniądze na następujące inwestycje:
- RUDNIKI-KOLONIA Zagospodarowanie miejsca publicznego na działce nr 83, poprzez zakup i montaż altany w sołectwie Rudniki-Kolonia - 10 000 zł (całkowity koszt to 15 000 zł),
- DĄBROWA Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa na działce gminnej nr 83 - 10 000 zł (całkowity koszt to 12 500 zł),
- WĄSOSZ Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Wąsosz - 10 000 zł (całkowity koszt to 16 000 zł),
- TERESÓW Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznawstwa i sportu - zakup siłowni zewnętrznej - 10 000 zł (całkowity koszt to 17 000 zł).

Łączna kwota przeznaczona dla sołectw z obu powiatów to 1,18 mln zł. Łącznie zawarto 68 umów na realizację zadań w 22 gminach.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć. /Śląskie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *