zachmurzenie umiarkowane
14°
12°
niedziela
Reklama
fot. UMiG Koniecpol
Apel Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu
18 października 2021 r. | 11:51
0

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu zaapelował w sprawie czystości i porządku na własnej posesji oraz na przyległych chodnikach.

Szanowni Mieszkańcy przypominamy o obowiązkach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Waszych posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale również zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r. Nr XXIV/205/2020 są aktami prawnymi określającymi obowiązki właścicieli nieruchomości, w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koniecpol.

Przede wszystkim zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy oraz Rozdziałem 2 przedmiotowego Regulaminu do obowiązków właściciela należy:

zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, poprzez ich odgarnięcie lub usunięcie, w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów.

Zgodnie z powyższym proszę o stosowanie się do obowiązku wynikającego z w/w norm prawnych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *