zachmurzenie umiarkowane
16°
16°
piątek
Reklama
Chcą budować zakład biologiczny w Koniecpolu
07 września 2022 r. | 12:41
0

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol poinformował, że w dniu 5.04.2022 r. wszczął na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 w miejscowości Koniecpol.

W toku prowadzonego postępowania po uzyskaniu wszelkich opinii i uzgodnień organów współdziałających (termin uzyskania ostatniego uzgodnienia 29.07.2022 r.), zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1029 ze zm.), organ rozpoczął procedurę czynnego udziału społeczeństwa podając w drodze obwieszczenia do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz uwag i wniosków do postępowania. Termin, w którym można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski do przedmiotowego postępowania wydłużono do 13.09.2022 r. /UMiG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *