zachmurzenie duże
25°
24°
sobota
Reklama
UM Woj. Śląskiego
DW786 w Koniecpolu zostanie przebudowana
19 września 2022 r. | 12:02
1

16 września 2022 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu podpisano umowę, na mocy której rozpocznie się realizacja tej ważnej dla subregionu północnego inwestycji, która znacząco poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego jeszcze w ubiegłym roku przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030. Wśród najważniejszych zadań drogowych znalazła się właśnie przebudowa DW 786 w Koniecpolu. W marcu odbyło się spotkanie, podczas którego poruszono kwestie synchronizacji przebudowy drogi z lokalnymi inwestycjami, a w szczególności z planowaną przebudową ulicy Szkolnej, na którą gmina otrzymała dotację wraz z budową sieci ciepłowniczej i pozostałych elementów infrastruktury technicznej.

Pod koniec sierpnia rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie prac budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Koniecpol do granicy Województwa Śląskiego” za kwotę 75,5 mln zł”

Zadanie będzie realizowane z środków własnych województwa. Przebudowany zostanie odcinek o długości 6,4 km (fragment etapu II + etap III) od skrzyżowania DW nr 786 z ul. Chrząstowską (skrzyżowanie objęte przebudową) w miejscowości Koniecpol do granicy Województwa Śląskiego

Zakres realizacji inwestycji jest szeroki. Obejmuje przebudowę drogi o parametrach klasy G, ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowę lub nawet całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony, przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę dróg innych kategorii, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych i modernizację istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstaną także zupełnie nowe przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. Zmodernizowane będą również obiekty mostowe, zbudowana zostanie infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Prace rozpoczną się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Planowany termin realizacji zadania to czwarty kwartał 2024 roku. /UM Woj. Śląskiego/Jedna odpowiedź do “DW786 w Koniecpolu zostanie przebudowana”

 1. Koniecpol pisze:

  A chodnika od granicy gminy od Luborczej w stronę Koniecpola jak nie było tak nie będzie ??

  Co z poprawą bezpieczeństwa i ograniczeniem pędzących samochodów przez wieś Luborcza i Koniecpol Stary.

  czy musi zginąć na tej drodze dziecko idące na autobus szkolny żeby ktoś w końcu coś zrobił??

  chyba śmierć dziecka nie wystarczy biorąc pod uwagę min. wypadek śmiertelny z powodu zbyt dużej prędkości i nic się nie zmieniło.
  Chyba musi zginąć jesze kilka albo kilkanaście osób, albo członek rodziny jakieś osoby siedzącej na krześle w urzędzie może wtedy coś zrobią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *