zachmurzenie duże
12°
12°
czwartek
Reklama
Dziś radni ustalą wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP
28 kwietnia 2022 r. | 11:53
2

Dziś o godz. 15:30 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni ustalą wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Koniecpol.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: XLII i XLIII.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Koniecpol doraźnej pomocy obywatelom Ukrainy.
4) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Koniecpolu.
5) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Koniecpol.
6) w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Stary Koniecpol.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. Interpelacje radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XLIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.2 odpowiedzi na “Dziś radni ustalą wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP”

 1. gosc pisze:

  Proponuje panom a zwłaszcza jednemu trening interpersonalny bo kultury wypowiedzi brakuje…

  24
 2. weronika pisze:

  jako kelner też kariery nie zrobil 🙂

  20
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *