zachmurzenie duże
25°
24°
sobota
Reklama
Jest praca w Koniecpolu
21 sierpnia 2019 r. | 11:02
1

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że do wyczerpania środków finansowych otwiera nabór wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Proponowany okres trwania robót publicznych wynosi do 4 miesięcy, z miesięczną kwotą refundacji 1400 zł oraz składką na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, za skierowaną przez Urząd osobę bezrobotną.

Osoby, które mogą być kierowane na refundowane stanowisko pracy w ramach robót publicznych:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie.

Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o zorganizowanie robót publicznych przyjmowane są w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29, pok. 3 w godz. 7.30-14.00. Dokumenty można przesyłać pocztą - liczy się data nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Dodatkowe informacje:

Z uwagi na racjonalność wydatkowania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych preferowani będą Organizatorzy, którzy po zakończeniu robót publicznych deklarują dalsze zatrudnienie osób bezrobotnych przez okres co najmniej 1 miesiąca.

Organizatorem robót publicznych mogą być powiaty, gminy lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Wymagane dokumenty:

Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Roboty publiczne (FP).Jedna odpowiedź do “Jest praca w Koniecpolu”

  1. taki pisze:

    a gdzie inne oferty pracy w Koniecpolu ,gdzie inwestorzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *