pochmurnie
22°
20°
sobota
Reklama
fot. UMiG Koniecpol
Jest praca w UMiG w Koniecpolu!
28 października 2020 r. | 12:18
5

Tylko do jutra możecie składać dokumenty w konkursie na stanowisko młodszego referenta lub Inspektora ds. księgowości
budżetowej w UMiG Koniecpol.

Szczegóły znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

1.Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub
innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
• wykształcenie wyższe, jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe lub
ekonomiczne studia podyplomowe;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• roczny staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
• biegła umiejętność pracy na komputerze.
2. Wymagania dodatkowe:
• szczegółowa znajomość ustaw i przepisów wykonawczych:
ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym, kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów o
sprawozdawczości budżetowej;
• umiejętność pracy w systemach informatycznych;
• doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego;
• nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
• samodzielność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność
pracy w zespole;
• dyspozycyjność;
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• prowadzenie dokumentacji księgowej inwestycji;
• dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących depozytów;
• dekretowanie i księgowanie dokumentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
• dekretowanie i księgowanie dokumentów współfinansowanych ze środków unijnych;
• dekretowanie i księgowanie dokumentów dot. budżetu tj. raporty kasowe, wyciągi bankowe,
faktury i inne;
• księgowanie na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych, szkół, przedszkoli, MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonania miesięcznego dochodów i
wydatków;
• nanoszenie planu wydatków i dochodów budżetowych gminy, szkół, Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w ewidencji pozabilansowej;
3
• prowadzenie ewidencji środków trwałych;
• księgowanie środków trwałych, dokonywanie rocznego umorzenia środków trwałych;
• dokonywanie przeksięgowań kont;
• sprawdzanie i uzgadnianie sald;
• przygotowanie dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego;
• przygotowanie danych do sprawozdań i bilansu;
• wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych;
• sporządzanie sprawozdań z zakresu środków trwałych do GUS.
4. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
• CV;
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia 118/2019 z dnia 02 września 2019r.;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez kandydata;
• kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach: kursy,
szkolenia, referencje potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata;
• kserokopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata
poświadczających staż pracy, doświadczenie;
• oświadczenia: o braku przeciwwskazań na zajmowane stanowisko pracy, o pełnej zdolności
do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata,
że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne popełnione przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe.5 odpowiedzi na “Jest praca w UMiG w Koniecpolu!”

 1. Rudy pisze:

  Jak k..jest praca w gminie jak sa ograniczenia w przyjmowaniu petentow. Na cholere nowe stanowisko.. a moze znowu jakas kolezanka bufona pracy szuka…urzedasow od groma a gmina bidna a piszczy.

  99
  • Lutek pisze:

   Tak dla jasności…stanowisko już obsadzone ??

   93
  • Anna pisze:

   Dobrze ze bufonowi juz malo przyjaciol zostalo, wiec jest szansa ze skonczy sie rozbudowa etatowa gminy. W przeciwnym razie pokoi zabraknje i trzeba bedzie urzad rozbudiwac. I znowu bedzie ogloszony przetarg na inwestycje ktory zaoewne wygra jakis pociotek szefow. Koniecpolska mafia normalnie

   65
   1
 2. Milka pisze:

  Nie od dziś wiadomo jak się sprawy załatwia z naszym wodzem jak jesteś z nim to jest super i możesz mieć wszystko ale spróbuj mieć odmienne zdanie broń Boże powiesz to na głos to już przepadles człowieku. Nakłanianie do wycofania skargi bądź co gorsza …Ciekawe czy i tym razem wódz ochroni swojego człowieka. A czy skarga na dyrektor przedszkola może być bezpodstawna skoro taka interwencja nastąpiła?

  76
 3. Wkurzony pisze:

  A czemu to z fejsa komentarze zniknely? Komentujacy zostali zastraszeni przez wladze, bo komy byly niewygodnie prawdziwe? Czy pan redaktor zostal zmuszony do usuniecia? Chyba poki co mamy wolnosc slowa? Czy juz nie? Dyktatorzy za dyche. Jak ten glupi kaczor

  63

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *