zachmurzenie duże
12°
10°
poniedziałek
Reklama
Jutro sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
22 września 2021 r. | 12:41
0

W czwartek o godz. 15:30 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021-2032.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XXXVII.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 1997 i 1995 obręb Koniecpol.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 681/3 obręb Łysiny.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021-2032.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *