zachmurzenie duże
11°
wtorek
Reklama
Jutro sesja w Koniecpolu
25 listopada 2020 r. | 12:22
0

Jutro o godz. 15:30 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Koniecpol.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji: XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koniecpol na lata 2020-2031.
2)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w
Koniecpolu – obszar I.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 54/2 obręb Rudniki Kolonia.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 5942 obręb Koniecpol.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 1007/2, 1139/3, 1400, 1401 obręb
Okołowice.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 834/4, 1314, 1489, 1651 obręb
Okołowice.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 67/1, 67/2, 101 obręb Łysaków.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212,
294, 295 obręb Piaski.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 1865/13,1974/17 obręb Koniecpol.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresów.
14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/13 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu".
15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji
Społecznej w Koniecpolu.
16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie
urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Koniecpol.
17) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
18) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Koniecpol.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *