zachmurzenie duże
12°
10°
poniedziałek
Reklama
Komunikat w sprawie przedterminowych wyborów na radnego
18 listopada 2021 r. | 11:17
0

W związku z zarządzonymi na dzień 23.01.2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Koniecpolu uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie I do dnia 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 pok. 203.

Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być również doręczone pocztą lub w inny sposób. O otrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu do Komisarza Wyborczego w Częstochowie I (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 178 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów na Radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Częstochowie I (adres j. w.) w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. do godz.15:30.

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: http://czestochowa.kbw.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Koniecpolu.

KOMISARZ WYBORCZY
W CZĘSTOCHOWIE I
/-/ Lidia DUDEKDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *