zachmurzenie duże
12°
10°
poniedziałek
Reklama
Konkurs fotograficzny “Piękno ziemi częstochowskiej”
26 lipca 2022 r. | 09:47
0

Starostwo Powiatowe w Częstochowie zaprasza do udziału w XIII Konkursie Fotograficznym „Piękno ziemi częstochowskiej” pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli.

Na uczestników czekają nowe kategorie:
I kategoria: LUDZIE, pt. „Portrety starego pokolenia z pejzażem w tle”
II kategoria: LUDZIE, pt. „Portrety młodego pokolenia z pejzażem w tle”
III kategoria: OBIEKTY, pt. „Dziedzictwo kulturowe jury. Zabytki i budowle.”
IV kategoria: KRAJOBRAZ, pt. „Impresje powiatu częstochowskiego”.

Zdjęcia należy przesłać do starostwa do 30 września 2022 r.

regulamin:

Regulamin XIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ” POD PATRONATEM STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

§1
Organizatorem konkursu fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej” jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

§2
Konkurs skierowany jest do osób niepełnoletnich oraz pełnoletnich, amatorów fotografowania oraz profesjonalistów.

§3
Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dostrzeżenie piękna powiatu częstochowskiego i jego prezentacja w formie artystycznej dokumentacji.

§4
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia cyfrowe zapisane w formacie JPG najwyższej jakości. Rozdzielczość nie może być mniejsza niż 3000 pikseli na dłuższym boku. Każde zdjęcie należy zatytułować.

Pliki zdjęciowe należy podpisać nazwiskiem autora oraz tytułem fotografii.

§5
Zdjęcia muszą być wykonane na terenie powiatu częstochowskiego, tj.: miast i gmin: Blachownia, Olsztyn, Koniecpol oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza.

§6
Konkurs składa się z czterech kategorii:
I kategoria: LUDZIE, pt. „Portrety starego pokolenia z pejzażem w tle”
II kategoria: LUDZIE, pt. „Portrety młodego pokolenia z pejzażem w tle”
III kategoria: OBIEKTY, pt. „Dziedzictwo kulturowe jury. Zabytki i budowle.”
IV kategoria: KRAJOBRAZ, pt. „Impresje powiatu częstochowskiego”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii w każdej z czterech kategorii lub zestaw zdjęć, gdzie cykl maksymalnie 3-ch zdjęć będzie traktowany jako jedno zdjęcie.

§7
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która wybierze najlepsze zdjęcia i przyzna nagrody. Decyzja Komisji jest ostateczna
i niepodważalna.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21.10.2022 r. na stronie www.czestochowa.powiat.pl oraz na stronie fb.

§8
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 5 000 zł.

§9
Formularze zgłoszeniowe oraz zgody na wykorzystanie wizerunku/wizerunku dziecka w formie papierowej wraz ze zdjęciami zapisanymi na nośniku w postaci pendriva lub płyty CD należy dostarczyć w kopercie na adres:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Piękno Ziemi Częstochowskiej”

§10
Termin zgłoszenia prac: do 30 września 2022 r.

§11
Podpisując formularz zgłoszeniowy, uczestnik oświadcza, że wszystkie konkursowe prace są jego autorstwa i stanowią jego własność, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.

§12
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich na rzecz Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Zdjęcia podpisane nazwiskiem autora będą mogły być dowolnie rozpowszechniane w ramach działań promocyjnych powiatu.

§13
Zwycięskie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora zostaną opublikowane na stronie internetowej, na fb Organizatora oraz w „Częstochowskich Wieściach Powiatowych”.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *