zachmurzenie duże
27°
25°
wtorek
Reklama
Fot. Parafia św. Michała Archanioła w Koniecpolu
Konsekracja Kościoła Św. Michała Archanioła w Koniecpolu
10 października 2019 r. | 10:12
0

Po trzydziestu latach od chwili, kiedy wytyczono plac pod nowy kościół – 29 września 2019 roku był dniem radosnym i momentem uroczystego poświecenia świątyni i konsekracji ołtarza. Ta Świątynia to owoc pracy i ofiar Ks. Prałata Kazimierza Bogdała oraz Parafian. Kościół w tym dniu  uroczyście została oddany na wyłączną chwałę Boga oraz na duchowy pożytek dla każdego człowieka. Uroczystą Mszę św. wraz z Ks. Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim Metropolitą Krakowskim, Ks. Biskupem Janem Piotrowskim Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej celebrowali licznie kapłani, kapłani pochodzący z parafii oraz księża z dekanatu koniecpolskiego.

Na wspólnej modlitwie obecnych było bardzo wielu Parafian, którzy własną pracą przyczynili się do budowy świątyni oraz upiększania jej wnętrza. Na początku Mszy świętej głos zabrał Biskup Jan Piotrowski, który stwierdził: „że pochód złego przez dzieje ludzkości nadal trwa. Bóg obrońcą ludzi uczynił Michała Archanioła, dał im także Swego Syna, Jezusa Chrystusa, którego miłość odkupiła cały świat. Biskup powiedział, że w tym szczególnym dniu wierni gromadzą się w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła, który został wybudowany dzięki staraniu Parafian”. Powitał zebranych duchownych, w szczególności Metropolitę Krakowskiego, który dokonał uroczystego aktu poświęcenia świątyni. Została przedstawiona historia parafii w Koniecpolu przez Pana Burmistrza Ryszarda Suligę, której powstanie sięga XIII wieku. Następnie Ks. Arcybiskup dokonał pokropienia wodą święconą ołtarza oraz murów świątyni. W homilii Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił: „że imię św. Michała Archanioła oznacza <<któż jak Bóg>>. Wskazuje ono na to, że zwycięzcą zmagań ze złem może być tylko Bóg. Ilekroć stajemy w szeregach wojsk anielskich i duchowych św. Michała, tylekroć mamy pewność wynikającą z wiary: zwyciężymy, bo zwycięstwo należy do Boga. Należy nieustannie prosić Boga za przyczyną św. Michała Archanioła by nie ustać w zmaganiach o wiarę.

Dopełnieniem słów <<Któż jak Bóg>> jest zdanie zapisane na krzyżu w Dolinie Kościeliskiej <>”. Odwołał się do odczytanej na początku Eucharystii historii budowy kościoła, która opowiadała o wielkim wysiłku materialnym i duchowym wiernych. Zauważył, że do Parafian odnoszą się słowa proroka Nehemiasza, który nakazywał by się radować w dniu poświęconym Bogu.  „Niech to będzie dzień radości i dziękczynienia Bogu za te wielkie rzeczy, które pozwolił wam osiągnąć i nimi się cieszyć. Niech ten dzień i jego przeżycie będzie przekazywane kolejnym pokoleniom ludzi, którzy będą przybywać do tej świątyni, by swoje serca i nadzieje składać w ręce Ojca Najwyższego, który tak nas umiłował, że zawsze obdarza nas swoim słowem prawdy oraz eucharystycznym ciałem na życie wieczne” - powiedział. Po homilii Ks. Arcybiskup namaścił olejem świętym ołtarz, a Ks. Prałat Kazimierz Bogdał, Ks. dr Adam Perz Kanclerz Kurii  namaścili olejem świętym ściany kościoła, jako znak ofiarowania na wyłączną służbę Bogu parafialnej świątyni. Namaszczenie ścian kościoła oznacza poświęcenie go dla kultu chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze.  Następnie nastąpiło okadzenie ołtarza oraz wnętrza świątyni, jako miejsca, gdzie wierni wznoszą swoje modlitwy do Boga. Kolejnym elementem obrzędu było zapalenie świec, jako symbol iluminacji świątyni przepełnionej obecnością Boga – dokonali tego Księża pochodzący z Parafii – Ks. Roman Rosiński, Ks. Wojciech Pikos, Ks. Maciej Migalski. Obrzęd zakończył się nakryciem ołtarza i włączeniem oświetlenia. Nakrycie ołtarza wskazuje, że dla chrześcijan jest on miejscem Ofiary Eucharystycznej oraz Stołem Pańskim.  Na zakończenie uroczystości odśpiewano „Te Deum”. Ks. Prałat Kazimierz Bogdał podziękował architektom, budowniczym, artystom, rzemieślnikom oraz fundatorom, dzięki którym świątynia mogła przybrać ten wspaniały kształt. Wyraził także swą wdzięczność metropolicie krakowskiemu za przybycie, mówił: „Obecność księdza arcybiskupa jest dla nas wielką nobilitacją. Wszyscy jesteśmy z księdzem arcybiskupem w tych trudnych chwilach, wspieramy modlitwą, prosząc o Bożą pomoc i wytrwałość. Niech św. Michał Archanioł, pogromca szatana ma księdza arcybiskupa w swojej opiece”. Nie byłoby dziś tego Domu Bożego, gdyby nie Parafianie, których ciężka praca i ofiarność przyczyniły się do zwieńczenia dzieła. Budowa nowej świątyni, to piękna karta w księdze dziejów kościoła powszechnego oraz w księdze dziejów Koniecpola, a zarazem piękny początek nowego rozdziału, który otwiera się dziś przed Wspólnotą Parafialną. Uroczysty akt poświęcenia, którego dokonał Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski, to uwieńczenie wieloletnich starań Ks. Prałata Kazimierza Bogdała i Parafian, by w Koniecpolu powstała nowa, piękna świątynia na chwałę Bożą. Była to uroczystość jako jednej Parafii – jednej Wspólnoty, która przypieczętowała pracę, hojność i modlitwę. Z wielu cięgieł został zbudowany ten Boży Dom a w tych cegłach na zawsze wyryte jest imię i nazwisko każdego Parafianina i tego, który czuwał nad wszystkim Ks. Prałata Kazimierza Bogdała.

 Autor tekstu: ks. Marcin Malarecki

Fot. Parafia św. Michała Archanioła w Koniecpolu

Fot. Parafia św. Michała Archanioła w Koniecpolu

Fot. Parafia św. Michała Archanioła w Koniecpolu

Fot. Parafia św. Michała Archanioła w Koniecpolu

Fot. Parafia św. Michała Archanioła w Koniecpolu

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *