umiarkowane opady deszczu
16°
15°
niedziela
Reklama
fot. PKP Polskie Linie Kolejowe
Komunikacja w Koniecpolu
20 maja 2022 r. | 12:50
0

Z początkiem obecnego roku Miasto i gmina Koniecpol uruchomiło pierwszą w historii publiczną i bezpłatna komunikacje. Na terenie gminy działa kilka linii łączących miasto Koniecpol z okolicznymi sołectwami. Główny cel to umożliwienie nieskrępowanego poruszania się po terenie gminy jej mieszkańcom, zwłaszcza tym nie posiadającym samochodu. Twórcom komunikacji w gminie Koniecpol zależało aby mieszkańcy mogli dostać się do urzędów oraz placówek i centrów handlowych, znajdujących się na terenie miasta. Oprócz połączenia sołectw z miastem Koniecpolem, komunikacja scala ze sobą dzielnice miasta: Rynek, Chrząstów oraz Słowik. Komunikacja miejska w Koniecpolu stanowi krok w dobrą stronę ale jest niewystarczająca.

Kłopoty komunikacyjne miasta i gminy Koniecpol nie dotyczyły tylko przemieszczania się po mieści ,ale również z okolicznymi miastami i miasteczkami mającymi dla Koniecpola duże znaczenie. Głównym miastem do którego podróżują Koniecpolanie jest stolica obecnego powiatu a w przeszłości województwa – Częstochowa. W mieści tym Koniecpolanie załatwiają sprawy urzędowe, pobierają naukę, pracują, leczą się oraz korzystają z lokalnego handlu. Częstochowa to także miejsce coraz częstszych spotkań kulturalnych min: istniejące kina, muzea, teatr czy filharmonia a w porze letniej basen. Drugim ważnym dla nas ośrodkiem do którego dosyć często przemieszczamy się jest Włoszczowa. Do 1975 r. była siedzibą powiatu do którego przynależał Koniecpol. W mieście tym podobnie jak w Częstochowie Koniecpolanie: pracują pobierają naukę i leczą się w miejscowym szpitalu. We Włoszczowie znajdują się dwie stacje kolejowe: Włoszczowa znajdująca się na linii kieleckiej oraz stacja Włoszczowa Północ na CMK. Z obydwóch mieszkańcy naszego miasta często korzystają w podróżach do większych ośrodków w Polsce min; do Warszawy czy na Górny Śląsk. Trzecim miastem na naszej liście jest Myszków. W tym przypadku chodzi głównie o fakt iż gmina Koniecpol podlega właściwości Sądu Rejonowego w Myszkowie, co prowadzi do faktu że wszelkie sprawy sądowe rozstrzygane są w tym mieście. Wreszcie czwartym ośrodkiem miejskim do którego podróżują mieszkańcy naszej gminy, a którego znaczenie stale rośnie jest Radomsko. Ma to związek z działającą na terenie tego miasta Strefą Ekonomiczną i powstającymi tam nowymi miejscami pracy. Wspomnieć należy także o stolicy naszego województwa – Katowicach, do którego podróżują Koniecpolanie najczęściej w celu załatwienia ważnych spraw urzędowych. A by dostać się do: Częstochowy, Katowic czy Włoszczowy mieszkańcy miasta i gminy Koniecpol korzystają z publicznej komunikacji kolejowej. Za przewozy lokalne odpowiada spółka Polregio oferując kilka par pociągów dziennie w relacji Częstochowa – Kielce. Uzupełnieniem tej oferty są pociągi Intercity oraz TLK spółki PKP Intercity którymi również możemy dostać się do Częstochowy i Włoszczowy. W przypadku Katowic należy dokonać przesiadki w Częstochowie lub Włoszczowie. Do Radomska z Koniecpola można dojechać bezpośrednio pociągami spółki PKP Intercity jadącymi w kierunku Łodzi oraz regionalnymi z przesiadką w Częstochowie. W przypadku Myszkowa w obecnej chwili możliwy jest dojazd tylko z przesiadką w Częstochowie. Jeżeli chodzi o połączenie z Częstochową stawkę uzupełnia prywatna komunikacja BUS w relacji Częstochowa – Koniecpol. Jak wyżej wykazano główny kręgosłup komunikacyjny dla Koniecpola stanowi kolej. Na terenie gminy Koniecpol mamy dwie stacje kolejowe: dworzec w Koniecpolu mający siedzibę przy ulicy Kolejowej oraz przystanek Koniecpol Magdasz. Gmina przy udziale środków rządowych planuje wybudować przystanek dla pociągów podmiejskich : Koniecpol Centrum w związku z tym kolej zapewne wygasi stacyjkę na Magdaszu.

Kłopot z obecną komunikacją miejską polega na tym iz łącząc poszczególne dzielnice Koniecpola ze sobą oraz sołectwa naszej gminy z miastem Koniecpolem - nie łączy ich z dworcem PKP Koniecpol stanowiącym okno wypadowe na świat, Żadna z kilku linii komunikacji miejskiej w Koniecpolu nie dojeżdża bezpośredni na dworzec od strony ulicy Kolejowej. Przystanek: Koniecpol Armii Krajowej znajduje się w znacznym oddaleniu od dworca i nie spełnia założenia dowożenia pasażerów na dworzec. Dworzec kolejowy w Koniecpolu oprócz lokalnych połączeń do: Częstochowy, Kielc czy Włoszczowy zapewnia także połączenia do innych dużych polskich miast. Pociągami spółki PKP Intercity możemy z koniecpolskiego dworca dojechać min do: Krakowa, Lublina, Szczecina, Przemyśla, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy czy Gdyni. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji w Koniecpolu uruchomioną niedawno gminną lokalną, publiczną komunikację należy powiązać z komunikacją kolejową. Działanie to znacznie uatrakcyjni miejską komunikacje oraz poprawi zainteresowanie i wpłynie na wzrost frekwencji w lokalnych busach. Chodzi mianowicie o to: aby przystankiem początkowym i końcowym dla wszystkich gminnych linii komunikacyjnych był dworzec PKP przy ulicy Kolejowej.

Dlaczego Dworzec PKP przy Kolejowej a nie stacja Koniecpol Magdasz czy Koniecpol Centrum?
Dworzec PKP w Koniecpolu powstał wraz z całą linią tzw.”Kolei herbsko – kieleckiej”. Jet to obiekt zabytkowy wyposażony w dwie kondygnacje. Na pierwszym poziomie znajdowały się:poczekalnia i kasy biletowe, na drugim mieszkania dla pracowników kolei. Obecnie budynek dworca przy Kolejowej stoi pusty. Kilka lat temu Kolej wyremontowała zabytkowy budynek, min: wypiaskowano elewacje zewnętrzną dworca, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano i udostępniono poczekalnie na dworcu, Jednakże kolej zapomniała o kilku detalach. Nie zainstalowano ogrzewania w poczekalni co stanowi dyskomfort zimą, nie uruchomiono na dworcu toalet choć na parterze jest na to miejsce. Wreszcie nie zagospodarowano pomieszczeń po dawnych kasach biletowych znajdujących się na parterze. Nie ma także pomysłu co zrobić z pustymi pomieszczeniami mieszkalnymi na pierwszym piętrze dworca. Nie ma także parkingu dla aut oraz stojaków na rowery z prawdziwego zdarzenia. Dookoła dworca jest na to miejsce ale władze kolei zapomniały także o tym fakcie. Nie wspomnę już o szpetnym i obskórnym peronie pierwszym przylegającym do budynku dworcowego, psującym estetykę okolicy. Pomimo tych wszystkich mankamentów gmina odrobiła tutaj swoją lekcje i niedawno wyremontowała ulice Kolejową. Wymieniono nakładkę asfaltową, ułożono nowe chodniki oraz zainstalowano oświetlenie oraz wybudowano zatokę dla autobusów i busów przed wejściem dworcowym, od strony ulicy Kolejowej. Jedyny mankament to brak ścieżki rowerowej prowadzącej na dworzec. W przypadku stacji na: Magdasz lub planowanego przystanku – Koniecpol Centrum nie ma tam lub nie będzie nic poza: peronami oraz ławkami dla podróżnych. Przystanek PKP Koniecpola Magdasz obsługuje ruch regionalny relacji: Częstochowa – Kielce. Nowy planowany przystanek kolejowy pomiędzy ulicą: Rzeczną a Armii Krajowej przejmie tylko ruch regionalny. Pociągi dalekobieżne i tak na wymienionych przystankach nie będą zatrzymywały się. W pobliżu przystanku Magdasz czy nowo planowanego przystanku w Centrum nie ma żadnego zaplecza do odprawy podróżnych poza peronami i ławkami oraz wiatami. Nie ma budynku który mógłby pełnić role poczekalni. Nie ma parkingów czy stojaków na rowery. W przypadku nowo powstającego przystanku w Centrum Koniecpola nie ma na to miejsca. Pociągi spółki PKP Intercity również nie będą zatrzymywać się na wyżej wymienionych przystankach ze względu na niewłaściwą infrastrukturę, niewystarczająco długi peron, niezbędny do odprawy dalekobieżnych pociągów pośpiesznych. Z tych oczywistych względów jedynym dworcem na naszym terenie mogącym scalać wszystkie formuły transportu kolejowego i autobusowego jest: Dworzec Koniecpol Główny znajdujący się przy ulicy Kolejowej.

Jak poprawić komunikacje miejską tak aby była funkcjonalna?
Przede wszystkim należy powiązać rozkłady jazdy komunikacji gminnej z rozkładami jazdy pociągów. I tak dla przykładu bus w relacji; Koniecpol – Pękowiec jadący w kierunku Pękowca po przejechaniu wszystkich przystanków na terenie Koniecpola powinien zatrzymać się na dworcu PKP przy Kolejowej. Następnie pasażerowie zainteresowani przesiadają się na pociąg bus również czeka na przyjazd pociągu po czym przejmuje pasażerów wysiadających i zawozi ich w dalszą drogę do miejsc docelowych w naszej gminie. W związku z tym relacja busa powinna wyglądać następująco: Koniecpol – DWORZEC PKP – Pękowiec. W tym jaki w każdym innym przypadku dworzec kolejowy jest przystankiem nadrzędnym.

Dlaczego Dworzec PKP głównym przystankiem w gminie?
Jak już wyżej wykazaliśmy Koniecpolanie i mieszkańcy naszej gminy oprócz przemieszczania się po jej terenie podróżują także do innych miast. Głównym celami podróży są: Częstochowa i Włoszczowa. Do Włoszczowy obecnie dostać się można tylko koleją. Do Częstochowy oprócz kolei także busami prywatnego przewoźnika. Mieszkańcy Koniecpola oraz miejscowości położonych przy drodze: Częstochowa – Kielce, mają możliwość dostać się do stolicy powiatu busem. Pozostali niezmotoryzowani mieszkańcy gminy są w praktyce wykluczeni komunikacyjnie. Patrząc z tej perspektywy bardzo ważny jest nie tylko sprawny transport publiczny na terenie gminy ale także komunikacja regionalna. W tym przypadku chodzi głównie o powiązanie lokalnej komunikacji z odjazdami pociągów regionalnych w kierunku: Częstochowy, Włoszczowy i Kielc. Nie zapominajmy także o pociągach Intercity i TLK spółki PKP Intercity. Dzięki nim na obecną chwile Koniecpol dysponuje całkiem pokaźną siatką połączeń do dużych polskich miast o czym napisano wyżej. Oprócz komunikacji lokalnej przez Koniecpol przejeżdżają także busy powiatowej komunikacji. Jet to kilka linii łączących naszą gminę z gminami ościennymi. W tym przypadku również należy doprowadzić do sytuacji w której te busiki będą zatrzymywały się na Dworcu PKP przy ulicy Kolejowej. Tak jak wyżej zakomunikowano mamy obecnie w Koniecpolu ciekawą siatkę połączeń regionalnych i ponadregionalnych. Dworzec kolejowy w Koniecpolu mógłby stać się centralnym dworcem przesiadkowym integrującym wszystkie środki publicznego transportu dla gminy Koniecpol oraz dla okolicznych gmin. Wielu mieszkańców miejscowości sąsiadujących z Koniecpolem ale znajdujących się w innych gminach, korzysta z transportu publicznego na terenie Koniecpola. Dla przykładu sąsiadujące z Koniecpolem gminy :Dąbrowa Zielona i Żytno nie posiadają na swoim terenie żadnej linii kolejowej. Pozostałe ościenne gminy wprawdzie dostęp do kolei mają ale ze względu na siatkę połączeń oraz bliskość Koniecpola ich mieszkańcy korzystają z naszego dworca. Niebagatelne jest tutaj zatrzymywanie się na dworcu w Koniecpolu pociągów pospiesznych które z wyjątkiem Włoszczowy nie zatrzymują się nigdzie indziej w okolicy. Wreszcie można zachęcić prywatnego przewoźnika realizującego kursy w relacji: Częstochowa – Koniecpol aby także i jego busy zatrzymywały się na przystanku Koniecpol Dworzec przy ulicy Kolejowej. Skupienie całego transportu publicznego, zarówno autobusowego jaki kolejowego w jednym miejscu podniesie teren dworca do roli centrum przesiadkowe. Podniesie też range i prestiż samego Koniecpola jako miasta stanowiącego główny punkt przesiadkowy dla mieszkańców okolicznych gmin. Zwiększony potok potencjalnych podróżnych to także wzrost zainteresowani sektorem handlowo – usługowym w Koniecpolu, co dla miasta i gminy może przynieść tylko same korzyści.

Miejska publiczna komunikacja działająca od początku roku w gminie Koniecpol stanowi jedno z największych osiągnięć obecnej władzy. Integruje poszczególne dzielnice Koniecpola jaki samo miasto Koniecpol z okolicznymi miejscowościami w gminie. Jednakże działając w obecnym kształcie nie zaspokaja w pełni potrzeb transportowych mieszkańców. Oprócz komunikacji wewnątrz miasta i gminy mieszkańcy potrzebują także sprawnej komunikacji z ościennymi miastami i miasteczkami. Wyjściem z tej sytuacji może być powiązanie komunikacji miejskiej z komunikacją kolejową. Realizacja tej idei doprowadzi do tego że transport publiczny będzie w sposób całościowy i kompletny zaspokajał potrzeby mieszkańców. Przełoży się to także na wzrost prestiżu Koniecpola i pełnienie roli lidera lokalnego transportu publicznego dla wielu sąsiednich gmin. W przyszłości wpłynie to na rozwój miasta poprzez wzrost zainteresowania się osiedleniem na naszym terenie oraz inwestycjami poprawiającymi standard życia w gminie.

Marzena ŻabaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *