zachmurzenie duże
11°
10°
czwartek
Reklama
fot. UMiG
Radni wyznaczyli miejsce handlu dla rolników w Koniecpolu
31 marca 2022 r. | 10:51
0

Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

Radni wyznaczyli działkę nr 1506/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol w gminie Koniecpol, stanowiącej własność Gminy Koniecpol, jako miejsce do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników.

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników w miejscu wyznaczonym:
§ 1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na działce oznaczonej nr 1506/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol w gminie Koniecpol, stanowiącej własność Gminy Koniecpol.
§ 2. Zarządcą miejsca do prowadzenia handlu jest Gmina Koniecpol. Nadzór nad miejscem do prowadzenia handlu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.
§ 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają w miejscu wyznaczonym do prowadzenia handlu.
§ 4. Uprawnionymi do prowadzenia handlu są rolnicy i ich domownicy o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r., poz. 2290).
§ 5. 1. Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu jest czynne:
a) w piątki od godziny 7.00 do 17.00;
b) w soboty od godziny 7.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Przedmiotem handlu mogą być jedynie produkty i wyroby określone w art. 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r., poz. 2290).
§ 6. 1. Miejsce do prowadzenia handlu oznaczone jest tablicą informacyjną o treści „Miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników” oraz tablicą informacyjną z regulaminem miejsca do prowadzenia handlu.
2. Handel może odbywać się z ręki, kosza lub rozstawionych stoik handlowych lub z pojazdów.
3. Pojazdy oraz stoiska do prowadzenia handlu na terenie miejsca wyznaczonego do handlu powinny być ustawiane w ten sposób, aby nie tarasować wjazdu na wyznaczone miejsce z drogi publicznej.
§ 7. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na targowisku powinni wykonywać swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów.
§ 8. Po zakończeniu handlu miejsce handlu winno być pozostawione w stanie uporządkowanymDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *