zachmurzenie duże
12°
10°
poniedziałek
Reklama
Ruszył II etap wsparcia dla przedsiębiorców
13 maja 2020 r. | 11:59
0

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza nabór  wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) od dnia 02.04.2020r.

Nabór wniosków dotyczy:

O udzielenie niskoprocentowej pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Dodatkowe informacje:

Kwota maksymalna udzielonej pożyczki nie może przekroczyć  5 tys. zł. i jest udzielana jednorazowo.

Niskooprocentowaną pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. na:

  • opłacenie podatków,
  • składek ZUS,
  • kosztów wynajmu lokalu.Pracodawca składa wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Pracodawca składa wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z umową można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadesłać pocztą na adres:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
  • Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29, 42-230 Koniecpol.
Dokumenty wysłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP muszą być podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wymagane dokumenty:

Procedury, kryteria oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie urzędu w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / Tarcza antykryzysowa COVID-19 / Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 374 z późń.).
  2. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późń. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Częstochowa pod numerem telefonu: 34/370-61-17 oraz w GCP w Koniecpolu pod numerem telefonu: 34/355-14-12Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *