zachmurzenie duże
wtorek
Reklama
fot. UMiG
Od lutego drożej za ciepło
02 lutego 2022 r. | 12:20
0

MPK w Koniecpolu Sp. z o.o. informuje, że 17 stycznia 2022 roku Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o. o. podjął uchwałę zatwierdzającą taryfy na ciepło określającej rodzaje oraz wysokość cen stawek opłat za ciepło obowiązujące od dnia 01.02.2022 r.

Zmiana taryfy podyktowana jest głównie drastyczną podwyżką ceny opału używanego do produkcji ciepła, która osiągnęła już poziom dochodzący do 150 % w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego 2020/2021. Znaczące są również podwyżki cen energii elektrycznej, kosztów pracowniczych, materiałów oraz pozostałych składników wpływających na działalność związaną z produkcji i dystrybucją ciepła, przekraczające już przychody uzyskiwane z tego tytułu przez Spółkę. W związku z tym niemożliwe jest dostarczanie ciepła po dotychczasowych cenach.

Obowiązująca do dnia dzisiejszego taryfa była zatwierdzona w 2017 roku i nie ulegała zmianie. Również w obecnym sezonie grzewczym mimo skokowego wzrostu cen opału na prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol nie była zmieniana. Obecnie wyliczony wzrost na poszczególnych składnikach cenowych wynosi 25% netto.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2021 poz. 2350) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku wysokość podatku VAT dla dostaw ciepła została obniżona do 8%.

W związku z tym faktury za miesiąc styczeń 2022r. będą niższe o 15 % w stosunku do poprzednich miesięcy, a od 01.02.2022 r., na podstawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, następuje obniżenie stawki podatku VAT dla dostaw ciepła do poziomu 5 % z dotychczasowego 23%.

W związku powyższym od miesiąca lutego zmiana ceny netto ciepła dostarczanego przez Spółkę dla odbiorcy, uwzględniając obniżenie stawki podatku VAT, nie powinna być znacząco odczuwalna i nie przekroczy kilku procent.

Zarząd MPK w Koniecpolu Sp. z o. o. w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Koniecpol skalkulował taryfę na najniższym możliwym poziomie i zobowiązał się do przedstawienia nowej taryfy z obniżonymi stawkami w przypadku ustabilizowania się sytuacji na rynku węgla i energii, która spowodowałaby obniżenie kosztów wpływających na produkcję i dystrybucję ciepła.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *