zachmurzenie duże
11°
10°
czwartek
Reklama
fot. UMiG w Koniecpolu
Oświadczenie MPK w sprawie cen ciepła
10 lutego 2023 r. | 15:22
0

Prezes MPK w Koniecpolu wydał oświadczenie na temat informacji pojawiających się w związku z podwyżkami cen za ciepło dostarczane mieszkańcom Koniecpola.

Oświadczenie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Oświadczenie dotyczące rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Pana Opałkę Michała

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o. o. w związku z rozpowszechnianiem informacji przez Pana Opałkę Michała zamieszczonych w blokach mieszkalnych, oświadcza, że nie wprowadzał w miesiącu styczniu 2023 r.  podwyżek netto cen ciepła dostarczanego mieszkańcom.

Nierzetelne informacje, stwierdzenia dotyczące podatku VAT, mające na celu sugerowanie Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu, że to MPK w Koniecpolu Sp. z o.o. ustala (podwyższa) stawki aktualnie obowiązującego podatku VAT są nieprawdziwe.

Powszechnie wiadomo, że o stawkach podatku od towarów i usług w Polsce decydują Władze Centralne na podstawie obowiązujących ustaw, a nie jak sugeruje Pan Opałko, spółki komunalne.

W miesiącu styczniu przekazaliśmy jedynie naszym odbiorcom informację, że od 01.01.2023 r. stawka podatku od towarów i usług na tzw.  ciepło  systemowe powróciła do ustawowego poziomu 23%, gdyż minął czas obowiązywania tarczy antyinflacyjnej, w ramach której Rząd w 2022r. wprowadził obniżony VAT na niektóre produkty w tym ciepło systemowe do poziomu 5%.

Należy także zauważyć, że od momentu wprowadzenia obniżonej stawki podatku VAT do 5% czyli od 01.02.2022 r.  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. stosowało stawkę pomniejszoną o 17% na fakturach wystawianych odbiorcom za dostarczane ciepło i opłaty stałe.

Natomiast z informacji uzyskanych od mieszkańców wynikało, że Pan Opałko wprowadził w tamtym czasie podwyżki zaliczek na ciepło dla mieszkańców bloków na poziomie średnio 30%, a  rzeczywista podwyżka wprowadzona przez MPK wynosiła przy uwzględnieniu tarczy inflacyjnej i obniżonego VAT co najwyżej 10%, co naszym Mieszkańcom pozostawiamy pod rozwagę (pisaliśmy o tym w lutym 2022r.).

Reasumując, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu na dzień dzisiejszy stosuje taryfę wprowadzoną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku  z dnia 15 września 2022 r. otrzymując z Miasta i Gminy Koniecpol rekompensatę  rządową wyższych kosztów produkcji ciepła, która w założeniu ma chronić mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami opłat.

Jeżeli powyższe przepisy, zgodnie z zapowiedziami płynącymi z Parlamentu  RP ulegną zmianie, niezwłocznie je zastosujemy w rozliczeniach z naszymi odbiorcami.

Prezes Zarządu

MPK w Koniecpolu Sp. z o.o.

Tomasz Góra

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *