zachmurzenie duże
24°
22°
sobota
Reklama
PUP: Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne
13 września 2021 r. | 12:25
0

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu od dnia 13.09.2021 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Podnoszenie kwalifikacji /Szkolenie i bony szkoleniowe/ Szkolenia indywidualne (FP).

Osoby, których dotyczy nabór wniosków:

Osoby uprawnione zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

Miejsce składania wniosków:

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne należy  składać w urnie znajdującej się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29,  w godzinach od 7.00 do 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego, z dopiskiem: "dotyczy szkoleń indywidualnych" (o dniu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje:

W roku 2021 koszty szkolenia indywidualnego  finansowane będą do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł.

Osoby zainteresowane szkoleniem winny złożyć wypełniony druk wniosku o skierowanie na szkolenie wraz z załącznikiem.

Przy ocenie wniosku o skierowanie na wskazane szkolenie brane będą pod uwagę:

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na organizację szkoleń.
  2. Uprawdopodobnienie zatrudnienia przez pracodawcę
  3. Opinia doradcy klienta, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, a w uzasadnionych przypadkach opinia doradcy zawodowegoOsoby uprawnione mogą składać wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w 2021 roku nie będzie finansował szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B oraz kursów językowych.

W przypadku osób, które rozpoczęły szkolenie z własnej inicjatywy, bez skierowania Urzędu, sfinansowanie kosztów szkolenia nie jest możliwe.

Wymagane dokumenty:

Druk wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz załącznikami dostępny jest w zakładce: Dokumenty do pobrania / Bezrobotni i poszukujący pracy / Szkolenie indywidualne (FP).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *