zachmurzenie umiarkowane
15°
12°
niedziela
Reklama
Radni ustalą budżet na 2022 rok
23 grudnia 2021 r. | 12:12
0

W czwartek 30 grudnia o godz. 12:00 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której zostanie przyjęty budżet na 2022 rok.

porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: XXXIX i XL.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
5) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2022.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów z terenu Gminy Koniecpol.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2022 rok.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2022 rok.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2022 rok.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok”.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
6. Interpelacje radnych.
7.Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *