pochmurnie
22°
20°
sobota
Reklama
fot. Powiat Częstochowski
Spora inwestycja w edukację w LO w Koniecpolu
15 stycznia 2021 r. | 12:42
0

1 stycznia 2021 r. rozpoczęła się realizacja nowej inicjatywy władz powiatu. Aby ograniczyć przedwczesne kończenie nauki szkolnej i zapewnić równy dostęp do dobrej jakości edukacji w Liceach Ogólnokształcących w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu rozpoczną się dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Dodatkowo sale lekcyjne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Działania ukierunkowane na kreatywność i wyrównywanie poziomu nauczania obejmą 80 uczniów oraz 7 nauczycieli.

Jednym z priorytetów Zarządu Powiatu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w szczególności w placówkach szkolnych, dla których powiat częstochowski jest organem prowadzącym. Staramy się wykorzystywać wszelkie możliwości w tym finasowanie zewnętrzne, aby zapewnić właściwe warunki kształcenia. Otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozwoli nie tylko na stworzenie idealnej przestrzeni do nauki w postaci bardzo dobrze doposażonych pracowni biologicznej, chemicznej i geograficznej, ale również umożliwi dostęp do zajęć dodatkowych: uzupełniających, ale przede wszystkim rozwijających kompetencję kluczowe i umiejętności uniwersalne uczennic i uczniów niezbędne na rynku pracy. Wśród tych kompetencji wymienić należy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i wiele innych.

Ufamy, że dzięki realizacji tego projektu nastąpi wzrost jakości kształcenia w prowadzonych przez powiat Liceach Ogólnokształcących, uczennice i uczniowie będą mieli idealne warunki do nauki oraz rozwoju własnej osoby. Liczymy także, że oferowane wsparcie wpłynie na zwiększenie zainteresowania i wyborem kształcenia się w LO w Kamienicy Polskiej lub LO w Koniecpolu przez absolwentów szkół podstawowych - komentuje Adam Morzyk.

Projekt Kształcenie w młodości sukces w przyszłości będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r. Wartość projektu: 469 585,00 zł. Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. /Powiat Częstochowski/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *