zachmurzenie duże
-4°
-4°
środa
Reklama
fot. UMiG w Koniecpolu
Szczegóły dotyczące budowy zakładu biologicznego w Koniecpolu
23 września 2022 r. | 15:09
1

Po publikacji dotyczącej postępowania w sprawie budowy zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., zwrócili się do mnie mieszkańcy z prośbą o szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia. Zwróciłem się w tej sprawie bezpośrednio z pytaniami do Prezesa MPK Sp. z o.o., Tomasza Góry.

Poniżej znajdują się odpowiedzi, które wyjaśnią mieszkańcom na czym polegać ma ta inwestycja.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Szanowny Panie Redaktorze,

w związku z Pana pytaniami w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol", uprzejmie przedkładam informację na temat planowanej inwestycji:

1) Dlaczego MPK zamierza wybudować taki zakład?
Jako spółka komunalna dążymy do tego, aby ceny zagospodarowania odpadów zielonych były dla mieszkańca jak najniższe. Ceny zbiórki odpadów rosną drastycznie. Obecnie całkowity koszt zbiórki 1 tony odpadów zielonych w Koniecpolu to powyżej 1000 zł, w którym znaczną część z uwagi na koszt paliwa stanowi transport do bardzo oddalonych od Koniecpola wysypisk śmieci w Sobuczynie obok Częstochowy lub Zawierciu. Do tego bardzo wzrasta w naszej gminie ilość takich odpadów, bo w większości mieszkańcy nie mają przydomowych kompostowników na swoich działkach i oddają wszystko ze swoich ogrodów. Nawet odpady zielone pochodzące z obszarów wiejskich takie jak duże ilości trawy, gałęzi, krzewów, pozostałości kwiatów są przez nich gromadzone do wywiezienia przez gminę. Przy takim tempie i przy uwzględnieniu tego co dzieje się w naszym kraju z cenami paliwa, energii elektrycznej, wzrostem wynagrodzeń i ich składników, ceny odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych wzrastają kilkukrotnie. W związku z tym postanowiliśmy wybudować kompostowniki komunalne.

2) Do czego on będzie służył ? Co konkretnie będzie tam przetwarzane?
Efektem realizacji takiej inwestycji będzie przede wszystkim zagospodarowanie naszych odpadów zielonych, ale również uzyskanie polepszacza gleby, z której na pewno skorzystają rolnicy i osoby chcące użyźnić swoją glebę w ogrodzie. Powstanie takich gminnych kompostowników i technologię kompostowania chcemy połączyć z bardzo pilną sprawą modernizacji naszej gminnej oczyszczalni ścieków poprzez wykorzystanie osadów ściekowych, za zagospodarowanie których również płacimy krocie. A też sama oczyszczalnia sprawia teraz dużo problemów mieszkańcom z uwagi na okresowe uciążliwości zapachowe. Osady ściekowe zostaną zagospodarowane w kompostownikach jako wsparcie procesu fermentacji. Zaplanowaliśmy budowę naszej kompostowni i przebudowę oczyszczalni ścieków jako w efekcie jeden ciąg technologiczny, którego efektem będzie właśnie polepszacz gleby. Stąd też nazwa naszej inwestycji – „Budowa zakładu biologicznego przetwarzania odpadów - osadów ściekowych i innych odpadów organicznych”, która wzbudziła u niektórych przeciwników tych inwestycji sprzeciw. Nie można nie robić nic w tej sprawie i liczyć, że nasze odpady wywieziemy za granice gminy, do innej gminy. Wywożenie odpadów zielonych to ogromne koszty dla mieszkańców. Dążymy do tego, aby nasza gospodarka odpadowa znalazła się jak najbliżej zamkniętego obiegu. Można nie robić nic, ale wtedy mieszkańcy muszą płacić wysokie ceny za odbiór i zagospodarowanie tego typu odpadów.

3) Czy będą przetwarzane odpady spoza gminy Koniecpol?
Przede wszystkim instalacja jest planowania z przeznaczeniem do kompleksowego zagospodarowania całości powstających odpadów bio i ustabilizowanych osadów ściekowych z terenu Miasta i Gminy Koniecpol. Dla uzupełnienia poszczególnych silosów aby zamknąć dany silos i rozpocząć proces, zakładamy przyjmowanie niezanieczyszczonych bioodpadów „zielonych” od podmiotów zewnętrznych w ilościach koniecznych do prawidłowego funkcjonowania instalacji i z tego tytułu pobierać wynagrodzenie, które poprawi sytuację ekonomiczną MPK co w założeniu przełoży na niższą cenę dla mieszkańca.

Odpady przywożone będą na teren kompostowników samochodami ciężarowymi typu wanna przykrytych plandekami oraz śmieciarkami bezpośrednio ze zbiórki zapobiegającymi przesuszeniu odpadów zielonych. Po przywiezieniu na teren zakładu będą lokowane bezpośrednio w miejscu przetworzenia, tj. w kompostownikach. Przywożone odpady kiprowane będą bezpośrednio do tych kompostowników, w których prowadzony będzie proces przetwarzania, Odpady niespełniające wymagań nie będą przyjmowane na teren zakładu. Po sprawdzeniu badań - w przypadku osadów ściekowych oraz po ocenie wizyjnej przywożonych odpadów podejmowana będzie decyzja o ich przyjęciu. Przetwarzanie polegać będzie na biologicznym przetworzeniu substratów biodegradowalnych. Surowcem do przetworzenia będą ustabilizowane osady ściekowe oraz inne odpady organiczne. Proces przetwarzania prowadzony będzie z zastosowaniem mikroorganizmów probiotycznych. Cały proces przetwarzania zakładamy, że docelowo prowadzony będzie w czterech kompostownikach, czyli takich niskich boksach, wykonanych na szczelnej nawierzchni, czyli w miejscu gdzie prowadzony będzie proces związany z przetwarzaniem. Po zakończenia procesu przetwarzania powstały produkt wywożony będzie z boksów i wykorzystywany będzie na cele rolnicze lub ogrodnicze. Po zakończeniu przetwarzania gotowy produkt będzie pobierany bezpośrednio z boksu, w którym prowadzony był proces i będzie wywożony poza teren zakładu. Nie przewiduje się magazynowania produktu na terenie zakładu. Technologia przetwarzania odpadów jest technologią bezodpadową, co oznacza, iż w trakcie procesu przetwarzania nie powstają inne odpady będące ubocznym produktem prowadzonego procesu.

4) Jak duże ilości odpadów rocznie zamierza ten zakład przetwarzać?
Parametry procesu technologicznego - oczywiście wstępnie określone, bo jesteśmy przed sporządzeniem projektu technicznego, który został przyblokowany przez anonim, który wpłynął do gminy i sprzeciw nie wiadomo jakich grup interesów - przedstawiają się następująco: - okres przetwarzania jednej partii substratów to średnio 11 tygodni, - szacunkowa średnia roczna ilość zapełnień to maksymalnie 5 razy w roku, - maksymalna roczna masa przetwarzanych odpadów to 29 250 Mg, - gotowy produkt to 23 400 Mg. Mówimy o wartościach maksymalnych, w praktyce będziemy kompostować tyle odpadów ile w danym momencie zgromadzimy.

5) Czy ta inwestycja wpłynie na ceny za odpady dla przeciętnego mieszkańca?

Takie jest główne założenie tego pomysłu aby płacić mniej za utylizację odpadów zielonych, nie ponosić kosztów utylizacji ustabilizowanych osadów ściekowych i nie tworzyć z bioodpadów dzikich wysypisk, które często można jeszcze spotkać w terenie. Wywóz śmieci drożeje. Koszt opłat za śmieci to kombinacja różnego rodzaju czynników. Z jednej strony wpływ na to mają pewne rygory, które wynikają z członkostwa w Unii Europejskiej, a z drugiej rosnące w dynamicznym tempie koszty paliwa, energii elektrycznej , płacy minimalnej i ogromne koszty utylizacji odpadów. Dziś wozimy „tony trawy” po kilkadziesiąt kilometrów płacąc za to krocie. Jeśli większość odpadów zagospodarujemy i przesegregujemy u siebie, na istniejącej już instalacji, poprzez jej modernizacje i rozbudowę o nowe elementy do kompostowania odpadów zielonych, koszty spadną, pojawi się zysk z gospodarki odpadami co przełoży się na niższe ceny dla mieszkańców.

Z poważaniem
Tomasz Góra
MPK w Koniecpolu Sp. z o.o.Jedna odpowiedź do “Szczegóły dotyczące budowy zakładu biologicznego w Koniecpolu”

 1. Bartosz Kaczyński pisze:

  W końcu doczekaliśmy się jakiegoś uzasadnienia dla tej inwestycji.
  jednak od razu nasuwa się pytanie o ilość zbieranych odpadów zielonych w ubiegłym roku.
  W gminie Mstów jest zniżka na śmieci z tytułu posiadania kompostownika. Może by wyszło taniej.

  1
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *