zachmurzenie duże
20°
19°
sobota
Reklama
W czwartek radni zmienią budżet o dodatek węglowy dla palących nie tylko węglem
17 października 2022 r. | 12:08
0

W czwartek 20 października w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu o godz. 15:30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni rozpatrzą skargę na Burmistrza oraz zmienią budżet na 2022 rok, wprowadzając do niego "dodatek węglowy" dla mieszkańców opalających pelletem, olejem opałowym, gazem, lpg i drewnem.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLVIII
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie przyjęcia Strategii terytorialnej Partnerstwa Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – "Razem dla Rozwoju"
4) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 2
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
6) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
6. Interpelacje radnych.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *