bezchmurnie
23°
20°
piątek
Reklama
W czwartek Rady Miejskiej w Koniecpolu
02 marca 2021 r. | 12:33
0

W czwartek 4 marca w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Początek o godz. 15:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XXXII.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na
lata 2021-2031.
2)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Koniecpol nr ewid. 1825/3, 1825/4 obręb Koniecpol.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek
niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 1735/2 i 8642/2 obręb Koniecpol.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek
niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 460 obręb Luborcza.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy nr ewid. 5029, 5047 obręb Koniecpol.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/291/14 Rady
Miejskiej w Koniecpolu z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2011-2032".
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021-2032.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w KoniecpoluDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *