zachmurzenie umiarkowane
14°
12°
niedziela
Reklama
W czwartek sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
07 maja 2021 r. | 13:21
0

W czwartek 13 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni podejmą uchwałę m.in. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Początek o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji: XXXIII
i XXXIV.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Koniecpol lub jej jednostkom organizacyjnym.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektorów placówek oświatowych, działających na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym nr ewid. 3760/3, 3760/2, 3730/1 obręb Koniecpol.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 583 obręb Okołowice.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Koniecpol.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *