zachmurzenie duże
24°
22°
sobota
Reklama
W czwartek sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
26 września 2022 r. | 13:18
0

W czwartek 29 września w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której rada podejmie uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Częstochowskiego zadania publicznego pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S ul. Żeromskiego z ul. Szkolną w Koniecpolu".

Początek o godz. 15:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLVII
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie przejęcia od Powiatu Częstochowskiego zadania publicznego pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S ul. Żeromskiego z ul. Szkolną w Koniecpolu"
4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Koniecpol nr ewid. 1858/21 i 1858/22.
5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Koniecpol nr ewid. 1858/25.
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 234, obręb Piaski.
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 300, obręb Radoszewnica.
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nr ewid. 935, obręb Radoszewnica.
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 967/4, obręb Kuźnica Grodziska.
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 3368, obręb Koniecpol.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej nr ewid. 550, obręb Okołowice.
12) w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/420/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
13) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
14) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia przystanków komunikacji transportu zbiorowego na ulicy Kościuszki w Koniecpolu.
6. Interpelacje radnych.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *