umiarkowane opady deszczu
16°
15°
niedziela
Reklama
W poniedziałek sesja budżetowa
15 grudnia 2020 r. | 12:32
0

W poniedziałek 21 grudnia w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni będą głosować w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2021.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XXX.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na
lata 2020-2031.
2)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
4) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2021.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2021 rok.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa na 2021 rok.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw
Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2021 rok.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów,
Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2021 rok.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy
Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *