zachmurzenie umiarkowane
22°
20°
sobota
Reklama
W poniedziałek sesja budżetowa
24 grudnia 2019 r. | 09:43
1

W poniedziałek 30 grudnia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni uchwalą budżet na 2020 rok.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
3)Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2020.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zbycia, stanowiących własność Miasta i Gminy Koniecpol, papierów wartościowych PLBOS0000019 BOS zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz zamknięcia rachunku inwestycyjnego.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2020 rok.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2020 rok.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2019 rok.
14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 r.
15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości nr ewid. 712 obręb Koniecpol, o pow. 0,4705 ha na okres kolejnych 3 lat.
16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości nr ewid. 721 obręb Zaróg, o pow. 1,71 ha na okres kolejnych 3 lat.
17) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości nr ewid.: 5461,6095,5391,4974,5410 obręb Koniecpol, o pow. 1,9418 ha na okres kolejnych 3 lat.
18) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym usytuowanego na działce nr ewid. 2573/20 obręb Koniecpol na okres kolejnych 3 lat.
19) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol oznaczonej numerem ewidencyjnym 1507/17 obręb Koniecpol o powierzchni 0,5001 ha.
20) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok.
21) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Wystąpienia zaproszonych gości.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Jedna odpowiedź do “W poniedziałek sesja budżetowa”

  1. robotnik pisze:

    Moze by tak panowie uwzglednili wydatki na prad. Nie tylko na swoje premie i nagrody, bo nawet choinka prxestala swiecic w rynku. Ciekawe kto za to odpowiada….a moze choinka tez juz ma dosc…tego co sie wyczynia a moze zabraklo dla niej etatu…buahaha

    16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *