pochmurnie
22°
20°
sobota
Reklama
Zespół pałacowo-parkowy Koniecpolskich ponownie na sprzedaż!
26 lutego 2024 r. | 10:44
0

Na tę informację czekało wielu koniecpolan. Jest szansa, że niszczejący zespół pałacowo-parkowy Koniecpolskich przejdzie w nowe ręce. Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie właśnie wystawił nieruchomość na sprzedaż w ramach licytacji.

- Gmina jest zainteresowana nabyciem zespołu parkowo - pałacowego w Koniecpolu. Uzależnione będzie to jednak od zabezpieczenia przez Radę Miejską stosownych środków w budżecie gminy. Potwierdzeniem podejmowanych przez gminę już wcześniej działań zmierzających do nabycia i zabezpieczenia zabytku jest wniosek złożony przez gminę do wojewódzkiego konserwatora zabytków o jego wywłaszczenie i przekazanie na rzecz gminy lub skarbu państwa. Od lat zabiegamy w różnych instytucjach o przejęcie tej nieruchomości przez gminę, co już zaczyna urzeczywistniać się - powiedział Burmistrz Ryszard Suliga w odpowiedzi na nasze zapytanie w tej sprawie.

Zabudowania przy ul. Zamkowej 27 to rezydencja polskich rodów magnackich ważnych dla historii kraju i jednocześnie najcenniejszy zabytek Koniecpola. Obecny zespół pałacowy powstał w miejscu wcześniejszego zamku. Budowę nowej siedziby rozpoczął w 1603 r. wojewoda sieradzki Aleksander Koniecpolski. Dalsza rozbudowa kompleksu postępowała etapami na przestrzeni wielu lat.

Pałac należał do rodu Koniecpolskich do 1719 r. Kolejnymi właścicielami byli Walewscy, Lubomirscy, a od 1754 r. Czapscy. Spadkobiercami Czapskich zostali Potoccy i w ich rękach nieruchomość pozostawała do II wojny światowej. Po wojnie tereny objęto upaństwowieniem, a pałac wraz z przyległościami oddano w ręce nowo powstałych Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych. W 2011 r. całość odzyskał jeden ze spadkobierców, a cztery lata później sprzedał go obecnemu właścicielowi, przedsiębiorcy z Kielc.

Aktualnie Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, czego konsekwencją jest jej sprzedaż w ramach licytacji. Wartość działek i zabudowań oszacowano na ponad 3,8 mln zł. Cena wywołania w postępowaniu to 75 proc. tej kwoty, czyli 2,86 mln zł.

Co wchodzi w skład nieruchomości? Pałac o powierzchni 1,5 tys. m kw., dwie oficyny (łącznie niemal 1 tys. m kw.), dawny hotel (590 m kw.) i niewielki obiekt, w którym znajdowała się szatnia. Przedmiotem sprzedaży jest również teren o łącznej powierzchni 5,67 ha, w tym park ze starodrzewem i wybetonowany zbiornik wodny (4 tys. m kw.) powstały z przebudowy stawu. Nieruchomość wpisana jest do do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Północna część obszaru – ze zbiornikiem wodnym i budynkiem hotelu – widnieje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren sportu i rekreacji, natomiast grunt z pozostałymi obiektami przeznaczono pod usługi ponadpodstawowe (tereny zieleni urządzonej, parki, skwery, ogrody).

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie będzie próbował znaleźć nowego właściciela nieruchomości za nieco ponad miesiąc. Termin pierwszej licytacji wyznaczono na 3 kwietnia 2024 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *